Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  01 04 2020 - Holdfinale 6/7 A B C 

 Sidste nye resultater:


 04 03 2020 -  Holdfinale 4/7 A B C 

 26 02 2020 -  Holdfinale 3/7 A B C 

 19 02 2020 -  Parfinale 2/5 A B C 

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Valby Bridge Center
Valby Langgade 77
2500 Valby
Tlf: 36 45 03 00
E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Om kontingent

21 07 2019-

Kontingent til Studen bedes indbetalt med netbank eller mobilpay. Det vigtigste er dit navn. Aktive medlemmer (clubmænd) fremgår under "Sæsonen 2019-20". Passive medlemmer bliver først registreret, når kontingentet er betalt.

Om contingentsats
Generelt om kontingentet
Hvis Studenterforeningen er din eneste eller primære klub er det årlige kontingent fastsat til 1.800 kr. for ældre clubmænd og 1.100 kr. for yngre clubmænd (t.o.m. 25 år). Clubmænd under 18 år betaler 800 kr.
Hvis du som ældre clubmand også spiller i en anden klub, og har denne som primær klub, skal du betale 1540 kr. for en sæson.
Yngre clubmænd under 26 år, der har en anden primærklub, skal betale 840 kr. (se nedenfor om de nye begreber).
For Passive Clubmænd er kontingentet nu fastsat til 400 kr. (inkl medlemskab af DBF).
Betalingsterminerne samt definitionen af Yngre Clubmænd fremgaar af Skraaen’s §4.

Betaling
Indbetaling skal ske via netbank reg.nr.1551 konto nr. 1497669 (Danske Bank)eller via min mobilpay 20 97 74 55. Indbetaling skal foretages SENEST første spilledag i oktober (Februar for ½-aarlig Indbetaling).Oplys venligst dit navn ved betalingen.
Indbetaling fra udlandet. Betaler du fra udlandet, skal du benytte både IBAN og BIC/SWIFT.
IBAN: DK7030000001497669 og BIC (SWIFT-adresse: DABADKKK