Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  24 04 2019 - Ordentligt Clubraad 

 Sidste nye resultater:


 17 04 2019 -  Påske TOTO

 10 04 2019 -  parfinale 5/5 A B C 

 03 04 2019 -  holdfinale 7/7 A B C 

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Valby Bridge Center
Valby Langgade 77
2500 Valby
Tlf: 36 45 03 00
E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Indkaldelse til Ordentligt Clubraad

03 04 2019-Margrethe Rykov

Ordentligt Clubraad afholdes onsdag den 24. april kl. 18.45. Det er frivilligt at deltage, og efter Clubraadet arrangeres en parturnering for dem, der har lyst. I mellemtiden ønskes alle Clubmænd og -Quinder en Glædelig Påskefejring i Christendommens Tegn.

Ærede Clubmænd,
Herved indkaldes til Ordentligt Clubraad, onsdag den 24. april 2019, kl. 18.45, i Københavns Bridge Klub, Valby Langgade 77, 1. sal, 2500 Valby.

Dagsorden
1. Valg af Dirigent
2. Talende Oldermands Beretning
3. Skrivende Oldermands Beretning
4. Tællende Oldermands Beretning
5. Fastsættelse af Contingent
6. Valg af Talende Oldermand
7. Valg af Tællende Oldermand
8. Valg af Skrivende Oldermand
9. Valg af Tiende Oldermand
10. Valg af Seende Oldermand
11. Udpegning af Suppleanter
12. Valg af 2 Revisorer
13. Almen kævlen om Clubbens forhold

På Oldermandsraadets vegne,

Margrethe Rykov
Talende

N.B. Under Talendes Beretning behandles indkomne forslag. Sådanne forslag skal være Talende i hænde skriftligt senest onsdag 17. april 2019 på e-mail: studen@studen.dk