Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  01 04 2020 - Holdfinale 6/7 A B C 

 Sidste nye resultater:


 04 03 2020 -  Holdfinale 4/7 A B C 

 26 02 2020 -  Holdfinale 3/7 A B C 

 19 02 2020 -  Parfinale 2/5 A B C 

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Valby Bridge Center
Valby Langgade 77
2500 Valby
Tlf: 36 45 03 00
E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Uordentligt Clubraad d. 4/9-2019

04 10 2019-Henrik Knudsen

Referatet af Uordentligt Clubraad d. 4/9-2019 kan ses herunder:

Dagsorden Uordentligt Clubraad:
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af Oldermandsraadet
3. Fremlæggelse og godkendelse af sidste sæsons regnskab
4. Turneringsplanen kort
5. Hvis relevant: Kort orientering om Vækstprojekt
6. Almen kævlen om Clubbens Forhold

For referatet: Skrivende!

Talende oldermand bød velkommen og forslog Birgitte Røn som dirigent.

Ad. 1 Birgitte Røn blev valgt og konstaterede at uordentligt klubråd var lovligt indkaldt, herefter overlod hun ordet til talende!

Ad. 2. Oldermandsrådet præsenterede sig selv og talende afholdte årets beretning. Vi er i år 48 par = fuldt hus. Intet nyt om lokale situationen! Studenterforeningen forventer derfor at spille sæsonen i de nuværende lokaler!

Klubmændene vil løbende blive orienteret hvis der sker udvikling i lokalesituationen.

Ingen kommentarer til beretningen

Uordentligt klubråd blev midlertidig suspenderet så klubmændene kunne hente øl!

Ad.3. Tællende fremlage regnskab og kommentarer fra revisorerne! Der er et driftsunderskud på 15.000 kr hvilket forventes at blive indhentet da vi har valgt at sætte kontingentet op på ordentligt klubråd . Se hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt med akklamation

Budgettet er som sidste år!

Ad.4. Tiende fremlage årets turneringsplan som nu kan ses på hjemmesiden.

Ad.5. Vi vil meget gerne have flere substitutter. Alle klubmænd må meget gerne hjælpe til med at finde nogle subber og også meget gerne hjælpe til med at ryddte op efter sig på klubafterne!

Det understreges at det er klubmændenes eget ansvar at sørge for subber!

Ad.6. Der var ikke noget til almindeligt ævlen og kævlen. Hvorfor vi begyndte at spille kort! God sæson til alle!!!!