Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  01 04 2020 - Holdfinale 6/7 A B C 

 Sidste nye resultater:


 04 03 2020 -  Holdfinale 4/7 A B C 

 26 02 2020 -  Holdfinale 3/7 A B C 

 19 02 2020 -  Parfinale 2/5 A B C 

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Valby Bridge Center
Valby Langgade 77
2500 Valby
Tlf: 36 45 03 00
E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Referat af Uordentligt Clubraad d. 26. februar 2020

03 03 2020-Henrik Knudsen

Referat af Uordenligt Clubraad d.26.2.2020 kl 18 – 19 kan ses herunder:

Talende (forkvinden) Margrethe bød velkommen til de mange fremmødte og forestod valg af dirigent.

Henrik Kruse blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede at clubraadet var lovligt indkaldt.

Han gav derefter ordet til Talende (forkvinden) Margrethe. Hun gennemgik det udsendte materiale vedrørende situationen for bridgen i København.
Det er vanskeligt og dyrt at leje lokaler. Flere bridgeklubber er blevet sagt op. Oldermandsråder har derfor afsøgt markedet og fundet Peter Bangsvej (PB).
Det kræver en økonomi som vi pt. ikke har, og vi vil derfor forsøge at samle penge ind via fonde (kræver vedtægtsændringer) – ”medlems aktier og medlemsdonationer”. Vi vil forsøge at købe PB for at sikre et klubhus, så vi fremover kan spille bridge i vores eget hus!

Selv om vi ændrer vedtægterne, vil vi forsat bevare ånden og stemningen i vores 92 år gamle vedtægter ("Skraaen").

Der var en diskussion om størrelsen af den fremtidig klub og muligheden for at spille 2 aftener? Kruse gjorde opmærksom på, at hvert år var vi ca. 80 sikre clubmænd og resten kom dryssende, så måske vil størrelse på lokalet slet ikke blive et problem.
Der forsat forskellige uafklarede udfordringer med PBm som skal afklares, inden vi siger ja til et lejemål med forkøbsret!

Dirigenten bad om forsamlingens tilsagn om at oldermandsrådet måtte gå videre med PB og også bruge penge til at få lavet en tilstandsrapport, der koster ca. 8.000 kr. .
Der var stor opbakning til at oldermændene kunne forsætte deres gode arbejde!

Derefter blev de udsendte ændringer til ny vedtægter gennemgået. Der var stor opbakning til de nye vedtægter, dog er der en del skrive/stave og forståelses fejl samt manglende brug af den gamle termilogi: f.eks. var der ønske om at der efter forkvinde kunne stå (Talende) osv.
Oldermandsrådet lovede at rette de nye vedtægter igennem til Ordentligt Clubraad i april, og der blev samtidig opfordret til at clubmændene sender forslag ind til det, der skal rettes.

Derefter gik vi over til skriftlig afstemning af vedtægtsændringerne.
For vedtægtsændringer stemte 56, 4 var blanke og 2 stemte imod. For at kunne lave vedtægtsændringer skal der være 2/3-deles flertal af de fremmødte. dvs for at vedtage ændringer krævede det mindst 42 stemmer.

Vedtægtsændringer er vedtaget.

For referatet:

Henrik Knudsen.
Skrivende (sekretær)

Henrik Kruse
Dirigent